0

Winkelwagen

0
Subtotal:  0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Privacyverklaring

Stichting Sinterklaasviering Breda
Datum 13 september 2022
Versie 1.0

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het verlenen van toegang tot onze website sinterklaasvieringbreda.nl;
• het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
• het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
• het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;
• het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
• het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
• het adverteren van onze website en diensten;
• het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken;
• andere doeleinden waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

CATEGORIEEN PERSOONSGEGEVENS
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:
• Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
• NAW-gegevens van de contactpersoon;
• E-mailadres van de contactpersoon;
• Telefoonnummer van contactpersoon;
• IP-adressen;
• Locatiegegevens.

BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

BEVEILIGING
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via post, telefoon of mail naar contact@sinterklaasvieringbreda.nl.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Stichting Sinterklaasviering Breda gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers en hun gedrag maken wij gebruik van Google Analytics.

WEBSITES VAN DERDEN
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

RECHTEN VAN BETROKKENEN
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar contact@sinterklaasvieringbreda.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 06-57888111.

AANPASSINGEN PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS
Mocht u verder, na het lezen van dit document nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Stichting Sinterklaasviering Breda